Sverige – värt att skydda

Redaktör: Thomas Hörberg

Utgiven 2017 av Kungl Krigsvetenskapsakademien
ISBN 978-91-88581-00-6

Ebok (pdf)
Format 155*225 mm
388 sidor

Så snart beställning är lagd visas länk för nedladdning.

0.00 kr

Artikelnr: 170321-2 Kategorier: , ,

Beskrivning

Ett sårbart samhälle kräver ett modernt civilt försvar

Efter det kalla krigets slut gjordes bedömningen att Sverige under överskådlig tid inte skulle komma att direkt beröras av väpnade konflikter. Invasionsförsvaret lades ned och ett s k insatsförsvar byggdes upp. Tonvikten lades på internationella operationer.

Också det civila försvaret avvecklades nästan helt. Det efterträddes av det nuvarande systemet som är en struktur avsedd att hantera fredstida kriser. Det är emellertid inte anpassat till dagens hot.

Det moderna samhället är sårbart på ett nytt sätt. Därmed har förutsättningar för nya former av antagonistisk verksamhet uppstått. Icke-militära och militära angreppsformer flyter ihop, och det finns inte längre en tydlig gräns mellan intern och extern säkerhet. Angriparen kan vara en stat eller statsstödd genom ombud (proxies), men behöver inte vara det. Angreppen behöver inte vara militära. De kan ske på distans och i dolda former. Ett nytt och modernt civilt försvar måste därför byggas upp.

Denna bok är avsedd att genom beskrivning av aktuellt läge, problemformulering, analys och förslag lämna bidrag till väl underbyggda beslut avseende det framtida civila försvaret. Den ger inriktningen för hur Ett modernt civilt försvar bör byggas upp.