KKrVAHT nr 4 2002
Om folkrätt och maritim säkerhet
Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd II den 21 mars 2002
av jur dr Marie Jacobsson
 3-23

Strategisk inriktning med maritim horisont
Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd II den 21 mars 2002
av flottiljamiral Stefan Engdahl
 25-36

-
Militärteknik - inveckling eller utveckling
Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd IV den 14 maj 2002
av professor Stefan Axberg
 37-43

Nätverksbaserat försvar - modefluga eller strategisk framtidsinriktning?
av överingenjör Manuel W Wik (engelska - pdf-fil)
 45-64

Our Secret War in Scandinavia: The Story of US-Swedish Military Cooperation
in World War Two

by Colonel Carl Gustav Finstrom
 65-74

Svensk försvarsindustri genom tiderna och dess nya förutsättningar
av generalmajor Gunnar Lindqvist
 75-90

Förhoppningar och förbud
av forskningsledare Robert Dalsjö
 91-114

En svensk militärstrategisk doktrin
av överstelöjtnant Patrik Ahlgren
 115-122

-
Den slutne fältmarskalken
av redaktör Olof Santesson
 123