Militärhistorisk Tidskrift 2021

redaktör Björn Körlof

Utgiven 2021 av Kungl Krigsvetenskapsakademien i samarbete med Försvarshögskolan
ISSN 0283-8400

Mjukband
Format 165*242 mm
184 sidor

Pdf-version kan laddas ned kostnadsfritt på akademiens hemsida »

Artikelnr: 211223 Kategorier: ,

Beskrivning

Innehåll

Redaktörens förord med några reflektioner över ämnet militärhistoria och introduktioner till artiklarna i tidskriften av Björn Körlof

Tidskrift

The 1928–1929 Arnberger Plot – Conspiracy to get the Panzerkereuzer – A by framing Denmark as another Enemy by Michael H Clemmesen
Svenska brigaden – Skam och ära i Finland 1918 av Jakob Lind
Döden på fältsjukhusen under 1808–09 års krig av Lars Ericson Wolke
Från Kongo till Mali – svenska högre chefers erfarenheter från internationella insatser 1960–2016 av Fredrik Eriksson
Civilising the Military – Changes in the Military Concept of the Ideal Soldier in the Swedish Armed Forces Between 1967 and 2019 by Esbjörn Larsson

Analys & perspektiv

Kollektiva minnen från Karl XII:s norska fälttåg 1716 – sådana huggna i sten och andra av Thomas Hörberg
Åland – hot eller möjlighet? av Thomas Roth

Litteratur

Svenskspråkiga skyddskårer i Österbotten och Åboland av Emma Hellström
En norsk introduktion till Clausewitz av Gunnar Åselius
Svenska vittnesmål från första slesvigska kriget av Gunnar Åselius