I denna utgåva av Militärhistorisk Tidskrift vill redaktören lyfta fram en olöst vetenskaplig diskussion som handlar om orsaker och verkningar inom historia och därför också är relevant inom militärhistoria. Var och en som intresserar sig för historia i allmänhet och militärhistoria i synnerhet kommer nämligen snart att finna sig indragen i funderingar om orsaker till och verkningar (följder) av olika händelseförlopp i historien. Det är något som också kan leda till funderingar på s k kontrafaktisk historia, d v s vad som skulle ha skett om inte en viss händelse inträffat. Det är höjt över all diskussion att utgången av krig och även enstaka större militära konfrontationer i hög grad påverkat historien.  Ett enda slag i äldre tid kunde under några timmar faktiskt avgöra en nations fortbestånd, och en statsledares plötsliga död kunde påtagligt ändra historiens lopp.

För många år sedan kom jag i diskussion med en hög norsk militär om vad som skulle ha skett om inte Karl XII blivit skjuten vid Fredrikshald. Denne svarade hurtigt att ”han hade tatt Norge da, og det hade vaert bra for oss bägge!”. Han erkände dock att det var en åsikt han hade som han inte luftade så ofta hemma i Norge! Men han menade att Sveriges skickliga och förutseende integrering av Skåne efter 1658 års fred med Danmark kunde ha blivit på motsvarande sätt lyckosam även för Norge om Karl XII lyckats med sitt norska fälttåg 1718. Man kan tänka att frågan i hög grad kan väcka intressanta diskussioner!

Läs vidare i Militärhistorisk Tidskrift 2021. 

Militärhistorisk tidskrift 2021 kan kostnadsfritt laddas ned. Ange till vilken epostadress du vill ha pdf-filen.