Har vi råd med ett civilt försvar?

Redaktörer Bo Richard Lundgren och Ingemar Wahlberg

Utgiven 2022 av Kungl Krigsvetenskapsakademien
ISBN 978-91-88581-27-3
978-91-88581-28-0 (pdf)

Mjukband
Format 150*220 mm
232 sidor

Pdf-version kan laddas ned kostnadsfritt på akademiens hemsida »

200.00 kr

Artikelnr: 220202-1-1-1 Kategorier: , , ,

Beskrivning

En antologi om finansieringen av det civila försvaret.

Det civila försvaret behöver en genomtänkt, långsiktig finansiering. Syftet med den här studien har varit att belysa hur en sådan finansiering skulle kunna gå till. Flera kunniga skribenter har engagerats att bidra till denna antologi. I deras bidrag finns flera iakttagelser kring olika problem inom det civila försvaret som idag måste betraktas som dysfunktionellt. Här finns även förslag till förbättringar och hur en framtida finansiering kan gå till.

I antologin kan man utläsa två parallella processer, vilka är ömsesidigt beroende av varandra. Den ena handlar om att skapa en ändamålsenlig organisation och ledning av det civila försvaret. Hit hör också utveckling av planering och regelverk.

Den andra processen, kanske ännu viktigare, är att så fort som möjligt få ordning på finansieringen. Här handlar det om rollfördelningen mellan den offentliga sektorn och den privata, i första hand näringslivet, men också om rollfördelningen mellan staten, regionerna och kommunerna.

Den studiegrupp inom Kungl Krigsvetenskapsakademien som ansvarat för studien och antologin har rekommenderat regeringen att lägga en proposition för riksdagen i syfte att försöka komma till rätta med de ovan beskrivna problemen. En sådan proposition bör också inrymma ”En strategi för uppbyggnad av det civila försvaret”.

Studiegruppen är också starkt kritisk till att återuppbyggnaden tar så lång tid. (Beslut om att återuppbygga totalförsvaret togs 2015). Man menar att nu måste nödvändiga beslut snarast fattas. Om regeringen fortsätter att demonstrera senfärdighet inom detta område, kan det på sikt utgöra ett säkerhetspolitiskt risktagande för Sverige.

Antologin har tagits fram inom ramen för Kungl Krigsvetenskapsakademiens projekt SES Säkerhet i morgondagens Europa – svenska perspektiv. Ledamöterna Bo Richard Lundgren och Ingemar Wahlberg har varit redaktörer.

Ytterligare information

Vikt 470 g