Förstudie Projekt SV-A-R – Sverige – Avskräckning – Resiliens i Nato och EU

Redaktörer: Lars-Erik Lundin

Utgiven 2024 av Kungl Krigsvetenskapsakademien
ISBN 978-91-88581-42-6 (pdf)
ISBN 978-91-88581-41-9 (tryckt)

Digitalt dokument
Format 150*220 mm
100 sidor

Pdf-version kan laddas ned kostnadsfritt på akademiens hemsida »

Artikelnr: 240630-1 Kategorier: , ,

Beskrivning

Krigsvetenskapsakademiens projekt SV-A-R 2023-2025 har ett syfte som illustreras av förkortningen där SV står för Sverige, A för avskräckning och R för Resiliens. Tankstrecken symboliserar behovet av uthållighet över tid och tematisk synergi i spektret från fred till krig. I den säkerhetspolitiska situation som Sverige befinner sig i som medlem av Nato och EU är det nödvändigt att ägna mycket kraft åt att förstå omvärlden.

Med hänsyn till det snabbt förändrade omvärldsläget har behovet av en förstudie varit uppenbar. Den publiceras i perioden mellan försvarsberedningens fjärde rapport och ett förestående historiskt försvarsbeslut i Sverige som ett bidrag till en bredare överblick över de utmaningar som Sverige står inför. Projektet söker motverka tänkande i stuprör genom att inte vara organiserat i avdelningsvis avgränsade delprojekt.

Ett antal av Krigsvetenskaps­akademiens mest erfarna ledamöter har påtagit sig uppgiften att animera diskussionen om avskräckning och motståndskraft från olika perspektiv och med starka kopplingar mellan de olika arbetsområdena, som i sin tur redan initierat flera viktiga delstudier. Akademien har i tidigare projekt, KV21 och SES , fokuserat på vad det svenska försvaret behöver få för att kunna bygga tillräcklig förmåga. SES utmynnade i en slutrapport, På allvar – svensk säkerhetspolitik i ofärdstider, som sammanfattade ett tiotal rapporter inom detta projekt.

Projektet SV-A-R kommer, utöver frågan om militär och civil förmågeuppbyggnad i samband med Sveriges integration i Nato, att analysera andra viktiga faktorer av betydelse för vår säkerhet. Det beror på att också Nato påverkas, utöver omvärldsutvecklingen och fundamentala milstolpar i den säkerhetspolitiska utvecklingen, av inrikespolitiska händelser – närmast av Europavalet våren 2024 och det amerikanska presidentvalet i november innevarande år. Kärnvapenhotet inger också särskild oro.