Ett nytt totalförsvar

av Frank Rosenius m fl

Utgiven 2017 av Kungl Krigsvetenskapsakademien
ISBN 978-91-88581-03-7

Ebok (pdf)
Format 165*242 mm
44 sidor

Så snart beställning är lagd visas länk för nedladdning.

0.00 kr

Artikelnr: 171214 Kategorier: ,

Beskrivning

Vitbok – Viktigare slutsatser

Detta häfte innehåller viktigare överväganden och slutsatser från Kungl Krigsvetenskapsakademiens projekt ”Det framtida slagfältet – Krigsvetenskap i det 21:a århundradet”, KV21.

KV21 är ett tvärvetenskapligt projekt vars genomförande har möjliggjorts med bidrag från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse.

Projektet har pågått sedan 2015 och dess slutrapport kommer att publiceras mars 2018. Projektledningen har utgjorts av följande akademiledamöter:

Viceamiral Frank Rosenius, huvudprojektledare
Generalmajor Björn Anderson
Professor Gunnar Hult
Direktör Sven Christer Nilsson
Överstelöjtnant Tommy Jeppsson
Överste Jan Mörtberg
F d generaldirektör Lars Nylén
Överste Mats Olofsson
F d generaldirektör Peter Lagerblad
Generalmajor Karlis Neretnieks
Brigadgeneral Anders Carell
Överstelöjtnant Gunnar Magnusson