Därför ska vi ha ett försvar

av Björn von Sydow

Utgiven 2012 av Kungl Krigsvetenskapsakademien
ISBN 978-91-980676-0-6

Ebok (pdf)
Format 165*242 mm
40 sidor

Så snart beställning är lagd visas länk för nedladdning.

0.00 kr

Artikelnr: 120101 Kategorier: ,

Beskrivning

Försvaret, filosofin och författningen

Denna bok är inledning till Kungl Krigsvetenskapsakademiens projekt Svensk säkerhet efter 2014. Den innehåller två uppsatser av docent Björn von Sydow, ledamot i KKrVA.

# Varför ska vi ha ett försvar? Det är en analys av olika tankemönster i den internationella säkerhetspolitiken av idag och bakåt. Ur detta kan man dra slutsatser för svensk säkerhets- och försvarspolitik,

# Grundlagarna och försvaret (bilagorna 1–3). Det är en analys av de konstitutionella och folkrättsliga kraven på ett svenskt försvar. Också här kan man se vilka krav det kan ställas på försvaret.

Bokens uppsatser utgör en rapport inom ramen för Kungl Krigsvetenskapsakademiens projekt Svensk säkerhet efter 2014. Den är publicerad genom välvilligt stöd från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse.