KKrVAHT nr 1 2003
Internationella operationer - nya krav i en ny tid
Inträdesanförande i avd IV den 10 september 2002
av generalmajor Tony Stigsson
3-24
The Changing Nature of War - New Wine in Old Bottles -a New Paradigm or Paradigm Shift?
Inaugural Lecture Presented to the Security Policy Section on 11th November 2002 by Colonel Philip Wilkinson           (pdf-fil 153 kb)
25-35
Marinen och nytt försvarsbeslut
Inträdesanförande i avd II den 26 november 2002
av konteramiral Jörgen Ericsson
37-58
Begrepet tyngdepunkt
av professor Nils Marius Rekkedal         (även som pdf-fil 215 kb)
59-82
Opverken knappt godkända
av redaktör Olof Santesson
83-90
Strategi - till vad nytta?
av överstelöjtnant Tommy Jeppsson
91-98
 
Generella problemställningar inom försvarsmaterielområdet belysta genom granskning av funktionen ammunitionsövervakning
av överstelöjtnant Bo Demin
99-101
 
Kan Krigsvetenskapsakademien hävda sin integritet?
av generallöjtnant Carl Björeman
103-109
Internationalisering ”på svenska” eller i verkligheten
av kommendörkapten (res) Magnus Haglund
111-114
Den långa linjen från 1812
av redaktör Olof Santesson
115-120
Bush och hans krigskabinett
av generalmajor Kjell Nordström
121-124
 
Konflikthantering i säkerhetspolitiken
av professor Nils Andrén
125-133
 
Missvisande om arméflyg
av överste1.gr Lars Bratt
135-137
 
Tekniktunga planer på extrema vapen
av Petter Wulff, forskare vid FOI
138-141
Försvarsmakten klarar inte det oväntade
av Ingemar Dörfer, forskningschef på FOI
142-143