På allvar – Svensk säkerhetspolitik i ofärdstider

Redaktörer Lars-Erik Lundin och Gunnar Magnusson

Utgiven 2022 av Kungl Krigsvetenskapsakademien
ISBN 978-91-88581-31-0 (tryckt)
978-91-88581-32-7 (pdf)

Mjukband
Format 150*220 mm
164 sidor

Pdf-version kan laddas ned kostnadsfritt på akademiens hemsida »

Artikelnr: 220815-2 Kategorier: , ,

Beskrivning

SES slutrapport

Krigsvetenskapsakademien har sedan 2018 i projektform, som involverat alla akademiens sex avdelningar, under beteckningen ”Säkerhet i morgondagens Europa – svenska perspektiv” (SES) bedrivit omfattande forskning och studier i syfte att klarlägga och rekommendera hur säkerhets- och försvarspolitiken i vid bemärkelse bör utformas de närmaste åren. Projektets slutrapport presenterades den 31 maj vid ett seminarium i systerakademiens Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens lokaler och också under Almedalsveckan.

Det ryska angreppet på Ukraina den 24 februari ändrade förutsättningarna radikalt för denna slutrapport av projektet. Ett omtag blev nödvändigt vilket något försenade utgivningen. Den svenska och finska intresseanmälan den 18 maj om tillträde till den nordatlantiska fördragsorganisationen Nato innebar ett paradigmskifte i svensk säkerhetspolitik som också måste avhandlas i slutrapporten.

De överväganden som denna slutrapport innehåller bygger i hög grad på SES-projektets förslag utifrån dels studieresultaten fram till den 24 februari, dels de slutsatser som kunnat dras av den dramatiska utvecklingen efter den 24 februari, inklusive den svenska och finska Natoansökan den 18 maj. Hur relevanta många av forsknings- och studieresultatens förslag är har framträtt i blixtbelysning under pandemikrisen och under det ryska angreppskriget mot Ukraina. Samtidigt är det uppenbart att mycket finns att lära av hur kriget mot Ukraina förts av både angripare och försvarare.

Projektet Säkerhetspolitik i morgondagens Europa – svenska perspektiv har ekonomiskt välvilligt stöttats av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, utan vars bidrag arbetet inte varit möjligt.