För Sveriges Säkerhet

Redaktör: Tommy Jeppsson

Utgiven 2013 av Kungl Krigsvetenskapsakademien
ISBN 978-91-980676-9-9

Ebok (pdf)
Format 155*225 mm
404 sidor

Så snart beställning är lagd visas länk för nedladdning.

0.00 kr

Artikelnr: 130111-2 Kategorier: ,

Beskrivning

Det svenska försvaret genomgår just nu den största förändringen sedan den allmänna värnplikten infördes för mer än hundra år sedan. Soldaterna i våra stridsvagnar, besättningarna på våra ubåtar och korvetter och teamen som förbereder våra Gripenflygplan för deras uppdrag är numera anställda i Försvarsmakten och inte längre värnpliktiga. Omvärlden har också den förändrats. Sovjetunionen finns inte längre och EU omfattar 27 stater. De säkerhetspolitiska förutsättningarna för vårt samhälles säkerhet är inte längre desamma.

I denna omdaning av det svenska försvaret finns det många osäkerheter, risker och hot. Kungl Krigsvetenskapsakademien har i ett projekt benämnt Svensk säkerhet efter 2014, som började våren 2011, sökt belysa dessa i perspektivet bortom 2014, när den nya försvarsorganisationen skulle vara insatsberedd.

Den här boken presenterar resultatet av projektet som har engagerat akademien inom dess olika kompetensområden, från konstitutionella frågor över säkerhetspolitik och omvärldsanalyser, försvarsfrågor och teknisk utveckling till den icke-militära säkerheten i samhället. Genom projektets mycket breda anslag belyses de olika områdena med sina slutsatser och rekommendationer. Boken avslutas med en genomlysande syntes och sammanfattning av de viktigaste slutsatserna rörande försvarets förmåga och ekonomi, samhällsförsvar, teknikens roll och den politiska processen.