KKrVAHT nr 4 2003
Kustinvasion - kustartilleri
Årsberättelse i avd II den 17 febr 1959 av överste 1. gr Swen Lagerberg (pdf-fil 118 kb)
2-29  

Svensk räddningstjänst i kris
Inträdesanförande i avd V den 6 maj 2003 av chefsutredare Åke Lindström
31-54  

 
De taktiska kärnvapnens roll i rysk säkerhetspolitik
Inträdesanförande i avd VI den 22 maj 2003 av forskningschef Gunnar Arbman
55-70  

 
Normandie 60 år efteråt
av militärhistoriker Bertil Stjernfelt (pdf-fil 454 kb)
71-83  

Mathematics and Warfare, a Review from Technology Change to the State of Military Combat Modeling
by Senior Analyst Helge Löfstedt
84-93  

 
Kvalitet kvantitet, en fråga om överlevnad
av överste Björn Zickerman
94-108  

Markstridsfunktionen inför nästa försvarsbeslut, FB 04
av överste Anders Carell
110-120  

 
S:t Petersburgssyndromet
av generalmajor Clas Skoglund
121-128  

Vad skall man ha Akademien till?
av generallöjtnant Carl Björeman
129-131  

 
Hur klokt är det att använda samma förband för internationella insatser som för nationellt skydd?
av RO/mj (FV) Jens G Pettersson
132-133  

 
En bombfällare minns
av redaktör Olof Santesson
134-137  

Hur Jalta begravdes
av överste Bo Hugemark
138-143