KKrVAHT nr 1 2002
Låset i norr. Några synpunkter på Övre Norrlands försvarsproblem. Belönad tävlingsskrift 1958 av överste Hakon Leche. 
(Obs 900 KB - pdf)
 3-33

Ett ambitiöst försök att presentera Övre Norrlands försvarsproblem. Yttrande över överste Hakon Leches tävlingsskrift 1958 av överstelöjtnant Claës Skoglund.   34-36

Luftstridskrafterna i ett internationellt perspektiv. Referat från International Air Power Symposium. Årsberättelse 2001 i avd III den 26 september 2001 av brigadgeneral Claes-Göran Fant  37-64

Har artilleriet något berättigande på morgondagens stridsfält? Inträdesanförande i avd I den 11 september 2001 av överste Anders Carell   65-76

 
Folkrätten i svensk utrikespolitik av ambassadör Bo Johnson Theutenberg 
(Obs 400 KB - pdf)
 77-98

Konspirationsteori om ubåtsincidenten i Hårsfjärden 1982 baserad på bristande bevis! av doktorand Jerker Widén   99-108  
I med- och motgång – informations- och lobbyverksamhet inför försvarsbesluten 1996 och 2000 av generalmajor Claës Skoglund.   109-118  
Röda armén, midsommaren 1941 av redaktör Olof Santesson   119-123

Politikerna skapade de svarta hålen av general Bengt Gustafsson   124-126  
Försvaret långt ifrån stridsdugligt 2004 av riksdagsledamot Henrik Landerholm   127-132  
Ålänning – Röd general – Stalinoffer av militärhistoriker Bertil Stjernfelt   133-139

Svenskt diplomatgalleri av ambassadör Torsten Örn   141-144