KKrVAHT nr 5 2009
Redaktören
3  

Maritim strategi för Sverige – möjligheter och frågeställningar.
Årlig redovisning i KKrVA avd II den 1 september 2009

av Cay Holmberg och C G Hammarskjöld
5-18  

Den oförklarade förklaringsmodellen
Inträdesanförande i avd III den 6 oktober 2008
av Michael Moore
19-36  

Officersutbildning igår, idag, i morgon
Inträdesanförande i avd I den 2 juni 2009
av Lars Bergström
37-50  

Att sälja stridsflygplan och annan avancerad försvarsmateriel
Inträdesanförande i avd V den 1 september 2009
av Jan Nygren
51-62  

Tyskt operativt tänkande efter 1945 – del 1
av Claes Bergström
63-88  

Swedish Military transformation and the Nordic Battle Group
– for what and towards what?
by Tommy Jeppsson
89-116  

Sveriges militära försvar - alternativen
av Bengt Lönnbom och Jan Wickbom
117-122  

Indiens lit till kärnvapen
av Olof Santesson
123-125  

Cubakrisen bakom myterna
av Olof Santesson
126-131  

Kustflottans historia
av Tommy Jeppsson
132-134  

Ethics and War
by Tommy Jeppsson
135-136  

The Warrior Ethos
by Tommy Jeppsson
137-138  

Vid vulkanens rand – utkiksposten Curt Juhlin-Dannfelt
av Tomas Roth
139-141