KKrVAHT nr 5 2008
Redaktören
3  

En maritim strategi för Sverige
Årlig redovisning i KKrVA avd II den 2 september 2008 av Lars Wedin
Bihäfte till HoT 5/08 (Fullständig version)
5-7  

The Use of Battle­field Contractors in Post-Occupation Iraq
av Marcus Mohlin and Ilmari Käihkö
8-35  

Vad är egentligen Cultural Awareness?
av David Bergman
36-44  

Demand and Supply of International Operations. Scenarios
by Jan Foghelin
45-55  

”Irregular warfare” och “Counter Insurgency”
av Michael Gustafson
56-65  

The Security of the Nordic Countries in a Multipolar World
by Jan Foghelin
66-67  

Augusti 08: krig mellan stater
av Olof Santesson
68-74  

Från neutralitet mot kollektiv säkerhet
av Magnus Petersson
75-77  

När Koivisto skriver historien
av Olof Santesson
78-81  

Åter till Kalla kriget
av Olof Santesson
82-85  

Intressant om logistik
av Michael Dorn
86-89  

Misstagen i Irak och offret – general Ricardo Sanchez
av Hodder Stjärnswärd
90-93