KKrVAHT nr 4 2004
Ekonomiska aspekter på säkerhetspolitiken
Seminarium i avd VI i samarbete med Utrikespolitiska institutet den 11 maj 2004. Referat av överingenjör Tor Larsson (pdf-fil 47 kb)
3-13  

Strategiska vägval för luftstridskrafterna
Årlig redovisning i avd III den 19 augusti 2004 av överstelöjtnant Per Nilsson och överstelöjtnant Göran Pettersson
14-31  

 
Forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget (FOKK)
Inträdesanförande i avd V den 4 maj 2004 av professor Kent Zetterberg
32-43  

 
Försvarsindustrin och den svenska försvarspolitiken
av fil dr Jan Joel Andersson (pdf-fil 45 kb)
45-55  

Sverige i tysk planering inför ”Weserübung”
av överstelöjtnant Arvid Cronenberg (pdf-fil 237 kb)
56-73  

EU-Nato relations
by Captain Jean-François Morel
74-81  

 
Clio på villovägar
av överstelöjtnant Arvid Cronenberg
82-87  

 
Insats- och samhällsförsvar i stället för invasionsförsvar
av kommendörkapten mst Magnus Haglund
88-91  

Sveriges strategi för internationella insatser – så som den ser ut idag
av majoren i flygvapnets reserv Jens G Pettersson
92-94  

 
Om kriget
av redaktör Olof Santesson
95-101  

 
Förspelet till Irakkriget
av generalmajor Kjell Nordström
102-105  

 
Winstons ”olyckliga barnsköterska”
av redaktör Olof Santesson
106-115