KKrVAHT nr 5 2003
NBF - en fråga om tillit
Kungl Krigsvetenskapsakademiens symposium "Nätverksbaserat försvar - vision eller realitet?" den 23 oktober 2003. Referat av redaktör Olof Santesson (pdf-fil 82 kb)
Se även Länkar/Nätverksbaserat försvar - NBF för svensk och engelsk version av Manuel W Wiks inlägg.
3-13  

Från Kuwaitkriget till Irakkriget: militär utveckling 1991-2003. En översikt
Årsberättelse 2003 avd III den 23 september 2003 av överste Jan-Erik Jakobsson och överste Anders Silwer
14-30  

-
Behovet av och förutsättningarna för civil-militär samverkan
Årsberättelse 2003 avd V den 14 oktober 2003 av utredningschef Lars Nicander och kanslichef Ingemar Wahlberg
32-43  

-
Security: Bringing Added Value Through the EU
Inaugural Lecture Presented to the National Security Section on 22nd April, 2003 by Lars-Erik Lundin, PhD
44-64  

-
The Role of NATO and the EU in Euro-Atlantic Security: Past, Present and Future
Inaugural Lecture Presented to the National Security Section on 9th September 2003 by Ambassador Alyson J K Bailes, Director of SIPRI (pdf-fil 88 kb)
65-77  

Sverige under det kalla kriget - den amerikanska underrättelsetjänstens perspektiv, mars 1952
av doktoranderna Simon Moores och Jerker Widén
78-92  

"... därest fienden lyckas taga svenskt territorium"
av doktorand Johan Gribbe
93-98  

-
Kommer en nordisk brigad att kunna göra en internationell insats?
av majoren i flygvapnets reserv Jens G Pettersson
99-101  

-
Den felande länken inom Försvarsmakten
av redaktör Olof Santesson
102-106  

-
Kring Amerikas roll i en påfrestande omgivning
av professor emeritus Nils Andrén
107-120  

-
Det kontraproduktiva kriget - Clark vs Bush
av generalmajor Kjell Nordström
121-124  

Möten med kriget
av redaktör Olof Santesson
125-128