KKrVAHT nr 1 1998

FörfattareArtikelSidor
Bo Pellnäs, Karlis Neretnieks och Björn H ZickermanInternationella operationer - ett medel för vår säkerhetspolitik?
Årsberättelse i avd I 1998-03-10.
5-27
Adam Daniel RotfeldShaping a New Security System in Europe: Risks and Challenges
Inträdesanförande 1996-12-03.
35-45
Bertil BjörkmanMarinen i FB 96 - upprepar sig historien?
Inträdesanförande i avd II 1998-02-17.
47-67
Per Olov NilssonNya turer i den ryska militärreformen69-93
Bengt LönnbomNågra synpunkter i anslutning till den geopolitiska utvecklingen95-101
Bo DeminStandardiseringen av försvarsmateriel - ett led i PFF-arbetet103-106
Niklas ZetterlingJohn Warden, The Air Campaign - en kritisk granskning107-130
Hans ZettermarkRetoriken och dårskapen131-142
Lars RalphHägrade en gemensam atombomb? Varför genomfördes skandinaviska försvarsförhandlingar 1948-1949?143-159
G-E StrömbergNågra synpunkter på dramat Stella Polaris161-176
Kjell NordströmCIA vs KGB
Recension av David E Murphy, Segei A Kondrashev, George Bailey: "Battleground Berlin - CIA vs KGB in the Cold War".
177-182
Tor LarssonEuropa och kärnvapnen
Recension av Beatrice Heuser: "NATO, Britain, France and the FRG. Nuclear Strategies and Forces for Europe, 1949-2000".
183-186