KKrVAHT nr 4 1997

FörfattareArtikelSidor
Helge Gard, Gunnar Lindqvist, Kjell Mellberg, Hans T Ramström, Gunnar Bengtsson, Per-Erik Nilsson, Hans Robertsson, Ola Dahlman och Ove SteinvallÅtertagning och tillväxt inom materielområdet
Årsberättelse 1997 i avd IV 1997-05-27.
3-75
René NybergNågra reflektioner kring Finlands medling i Karabach-konflikten
Inträdesanförande i avd VI 1997-05-27.
77-82
Jussi Lähteinen (översättning av Stefan Forss)Ubåtars territorialkränkningar - erfarenheter i Sverige och Finland83-125
Claes TornbergDen nya Försvarshögskolan - en skola för totalförsvaret127-137
Carl Björeman och Helge GardAnpassningsförsvar. Möjligheter och risker139-145
Michael D AustUnderrättelsemetodik, förvarning och dess problematik147-171
Rolf H LindholmReplik till Ove Bring
Debatt.
173-174
Tor LarssonNeutralitet och suveränitet - finns ett samband?
Debatt.
175-177
Kjell NordströmFjärde generationens Kina
Recension av Humphrey Hawksley & Simon Holberton: "Dragonstrike: The Millennium War".
180-184