KKrVAHT nr 4 1996

FörfattareArtikelSidor
Anders Fröman, Åke Persson, Hans Ulfhielm och Börje JohanssonTeknisk-vetenskaplig utveckling från 1796 till 1996 och dess inverkan på krigskonsten
Årsberättelse 1996 i avd IV 1996-09-16.
3-114
Claes SundinROLF - rörlig operativ ledningsfunktion 2010. En hypotes under utveckling och prövning115-127
Hans-Christian HagmanThe Conceptual Evolution of NATO's CJTF129-142
Niklas ZetterlingBehandlingen av krigserfarenheter143-161
Thomas RothOm reglementen
Debatt.
163-164
Bo DeminLäsvärd företagshistoria om Bofors
Recension av Stig A Fransson: "Bofors 350 år".
165-167
Kjell NordströmFascisterna bidar sin tid
Recension av Roger Eatwell: Fascism, A History".
169-172
Carl HerlitzVapenutvecklingen vid den svenska armén 1939-1945
Recension av Gunnar Grenander: "Arméns eldkraft. Vapenutvecklingen 1939-1995".
173-175