KKrVAHT nr 4 1993

FörfattareArtikelSidor
Flera författare The Role of Military Forces in a New European Security Order
Studie i avd VI.
H:153-235
Helge GardFörsvarsindustri och långsiktsplaneringT:327-347
Erik AlbertssonWie kann die russische Sicherheitspolitik gegenüber den nordischen Ländern gesteuert werden?T:349-366
Stellan BojerudMilitärhistoriens roll i dagens ledarutbildningT:367-371
Robert Dalsjö, Lennart Johansson, Johan Tunberger och Hans ZettermarkNy tid - nya uppgifter för försvaretT:373-381
Nils AndrénAmerikanska perspektiv på amerikansk strategi
Recension av Sean Lynn-Jones och Steven E Miller: "America's Strategy in a Changing World".
T:383-385
Carl HerlitzDet svenska artilleriets historia
Recension av Hans Ulfhielm: "Kungl Artilleriet. Karl XI:s och Karl XII:s tid".
T:386-387
Tommy JeppssonEtt logistiskt mästerstycke
Recension av William G Pagonis: "Moving Montains: Lessons in Leadership and Logistics from the Gulf War".
T:388-389

Totalt sidantal: 144