Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, nr 4-2011

Artikel

Sidor Länk
Titelblad
1-2 Läs mer »
Innehållsförteckning
3-4 Läs mer »
Minnesord över bortgångna ledamöter
av Gunilla Herolf
7-12 Läs mer »
Vår säkerhet – egen förmåga eller obestämd solidaritet?
Styrelsemannens tal vid högtidsdagen 2011
av Frank Rosenius
13-17 Läs mer »
Kungl Krigsvetenskapsakademiens årsberättelse för 2011
av Björn Anderson
19-32 Läs mer »
Styrningen av ett försvar i förändring
Inträdesanförande i KKrVA avd V presenterat vid Kungl Krigsvetenskapsakademiens 215:e högtidssammankomst den 11 november 2011
av Mikael Odenberg
33-38 Läs mer »
Fungerar samverkan i krishantering?
En studie med fokus på hälsosektorn
Årlig redovisning i KKrVA avd V den 17 maj 2011 av Per Kulling, Bo G Hall, Helén Jarlsvik, Bo Richard Lundgren, Therese Mattsson, Folke Pärnerteg och Jan Wisén
39-58 Läs mer »
”Maritime Security – Maritim säkerhet”
Referat av Kungl Krigsvetenskapsakademiens och Kungl. Örlogsmannasällskapets seminarium om maritim säkerhet den 20 september 2011
av Lars Wedin
59-62 Läs mer »
Comprehensive Approach
Referat från Akademiens höstsymposium den 26 oktober 2011
av Tommy Jeppsson
63-67 Läs mer »
Från skyddsrum och beredskapslager till samhällsskydd och globala flöden
Inträdesanförande i KKrVA avd V den 22 mars 2011
av Helena Lindberg
69-81 Läs mer »
Oförutsägbart att förutsäga det oförutsägbara
Krishanteringsförmåga på det lokala planet
Inträdesanförande i KKrVA avd V den 21 september 2011 av Jan Wisén
82-91 Läs mer »
Medicinsk kompetens i Försvarsmakten – dags för klargörande styrning
Försvarsdepartementets ansvar?
Inträdesanförande i KKrVA avd V den 21 september 2011 av Sture E Andersson
92-99 Läs mer »
Stödet i Försvarsmakten
Den tekniska tjänsten
Inträdesanförande i avd IV den 5 maj 2010 av Claes Isoz
100-110 Läs mer »
Perceptionens roll för ledningssystem
Inträdesanförande i KKrVA avd IV 2000 med uppdateringar
av S Anders Christensson
111-125 Läs mer »
Sudan efter delningen: Åter mot inbördeskrig?
av Michael Sahlin
126-131 Läs mer »
Hur kan Sverige bli medlem i Nato?
av Magnus Christiansson
132-137 Läs mer »
”Pooling och Sharing” – istället för höjda försvarsanslag?
av Stefan Ring
138-144 Läs mer »
Bakom Försvarsmaktens förlåt
av Olof Santesson
145-148 Läs mer »
Krigsvetenskap vid Försvarshögskolan
av Berndt Brehmer
149-153 Läs mer »
Drömmen om den stora harmonin
Joseph Roth, krigen och paternalismen
av Anders Björnsson
154-160 Läs mer »
Till Bröders hjälp: Med sikte på en svensk solidarisk strategi
av Magnus Petersson
161-164 Läs mer »
Jane Austen – MR-pionjär
Ove Bring marscherar genom världshistorien
av Olof Santesson
165-169 Läs mer »
Luftmakt bestridd
av Olof Santesson
170-174 Läs mer »
Tysk och japansk syn på skuldbördan efter andra världskriget
175-177av Bo G Hall
Läs mer »
Försvar i utförsbacke
av Bengt Hammarhjelm
178-179 Läs mer »
Litteraturöversikt
Böckerna anmälda av Olof Santesson
180-182 Läs mer »
Årsregister 2011
Böckerna anmälda av Olof Santesson
183-190 Läs mer »