Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, nr 1-2011

Artikel

Sidor Länk
Nordiskt samarbete inom försvarsmaterielförsörjningen
Årlig redovisning i KKrVA avd IV den 7 december 2010
av Lennart Axelsson, Rickard Lindström, Håkan Rugeland och Magnus Sjöland
5-22 Läs mer »
Nordic Battlegroup 08 (NBG): Ledarskap i ett förändringsperspektiv
Inträdesanförande i KKrVA avd I den 4 september 2007
av Karl Engelbrektson
23-33 Läs mer »
Parlamentarisk diplomati – ett försök att ringa in en företeelse
Inträdesanförande i KKrVA avd V den 31 oktober 2007
av Thomas Hörberg
35-44 Läs mer »
JAS 39 Gripen – Utveckling och export
Inträdesanförande i KKrVA avd IV den 7 december 2010
av Johan Lehander
45-53 Läs mer »
Personliga slutsatser från perspektivplaneringen
Inträdesanförande i KKrVA avd III den 7 december 2004
av Göran Pettersson
54 Läs mer »
Privatisation and the character of war
by Joonas Sipilä
55-74 Läs mer »
Svensk civil-militär samverkan för internationella insatser: Från löftesrika koncept till konkret handling
av Robert Egnell och Claes Nilsson
75-93 Läs mer »
Synpunkter på ”Skiss till en nationell säkerhetsstrategi”
av Bo Richard Lundgren
94-95 Läs mer »
Nordkoreas nyårsbudskap – en eftertanke
av Ingolf Kiesow
96-101 Läs mer »
Bland lejon och tigrar – kriget på Sri Lanka
av Philip Bacchus
102-115 Läs mer »
Lära om taktik
Några tankar om utbildning och undervisning i taktik
av Ulf Högström
116-129 Läs mer »
Den militära kompetensen
En förutsättning för utveckling och vidmakthållande av förmågor
av Peter Ahlström
130-136 Läs mer »
To What Extent did Intelligence Contribute to Sweden Maintaining its Non-belligerence throughout World War Two?
by Jens Aklundh, George Burnett and Sean Harrison
137-147 Läs mer »
The Future of Military Strategy at Försvarshögskolan: An Attempt to Identify some Useful Fundamentals1
by Jan Willem Honig
148-161 Läs mer »
A summary of “Inventory of Crisis Management Capacities in the European Commission and Community Agencies” with a Focus on the Health Sector
by Per Kulling
162-172 Läs mer »
Den svenska revolutionen
Kravallerna på Gustav Adolfs torg
av Thomas Roth
173-176 Läs mer »
Poltava 1709 – vändpunkten
av Anders Cedergren
177-181 Läs mer »
Storverk om slaget vid Lesnaja
av Tommy Jeppsson
182-183 Läs mer »
Dystert om Ryssland
av Bo G Hall
184-185 Läs mer »
En krigares testamente
av Anne och Lars Wedin
187-189 Läs mer »
Litteraturöversikt
Böckerna anmälda av Olof Santesson
189-192 Läs mer »