KKrVAHT nr 2 2010
Nyinvalda ledamöter vid Akademimötet den 20 april 2010
5  

Handlingar
Inneslutna i en upprorisk övärld
Referat från Akademiens seminarium ”Insurgency and Terrorism –
Origins, Present and Future” den 11 maj 2010
av Olof Santesson
7-10  

EU:s säkerhetspolitiska roll: från säkerhetsgemenskap till säker gemenskap
Inträdesanförande i avd V den 23 mars 2010
av Magnus Ekengren
11-20  

Utvecklingen av materielförsörjningen till Försvarsmakten
Inträdesanförande i avd IV den 9 februari 2010
av Gunnar Holmgren
21-29  

Modern militär professionalism
Inträdesanförande i avd I den 1 september 2009
av Karl Ydén
30-42  

Liten kan bli stor – småföretagande och nätverk inom försvarssektorn Inträdesanförande i avd IV den 16 oktober 2008
av Magnus Sjöland
43-53  

Diskussion & Debatt
Igår tillhörighet, imorgon funktion?
av Henrik Sjövall
54-63  

I Frank Kitsons fotspår
av Michael Gustafsson
64-91  

Underrättelsetjänsten i olika kulturer
av Per-Arne Persson
92-107  

Harmony of Efforts: A C2 Concept for Complex Endeavours
by Berndt Brehmer
108-113  

Det helhjärtade engagemangets resa
av Torbjörn Engelkes
114-126  

The Wonderful Trinity in a Globalized World
by Lars Wedin
127-145  

Our Gloomy Security Environment
by Tommy Jeppsson
146-163  

Bildningens roll i officersutbildningen
av Jerker Widén
164-169  

Litteratur
Finlands krig som mandomsprov
av Olof Santesson
170-175  

Den stöddige i Pentagon
av Olof Santesson
176-179  

Mirroring the Ethos of the U.S. Marine Corps
by Tommy Jeppsson
180-181  

On Strategy in Byzans
by John Hart
182-186  

Litteraturöversikt
187-191