KKrVAHT nr 1 2010
Redaktören
5  

Handlingar
Hur förenar Sverige sina säkerhetspolitiska mål och medel?
Referat och intryck från Akademiens vintersymposium den 17 februari 2010
av Helge Löfstedt
7-11  

Svenska myndigheter och Security Sector Reform (SSR)
Årlig redovisning i avd V och VI den 6 oktober 2009
av Christer Ekberg, Gunilla Herolf och Leif Vindevåg
12-25  

Regeringen, förvaltningen och parlamentarismen
Inträdesanförande i avd V den 1 december 2009
av Björn von Sydow
26-36  

Försvarsmakt i förändring
Inträdesanförande i avd IV den 5 maj 2009
av Peter Haglind
37-44  

Militärarkitektur som säkerhetspolitisk spegel
Inträdesanförande i avd V den 24 november 2009
av Thomas Roth
45-51  

Diskussion & Debatt
Can you follow Russia through the media alone?
by René Nyberg
52-55  

Russian Military Thinking and Threat Perception – A Finnish view
by Stefan Forss
56-76  

Hvorfor gå frivilligt i krig?
af Ib Faurby
77-95  

Solidaritet och suveränitet
av Magnus Christiansson
96-106  

Efter värnplikten – en chansning
av Olof Santesson
107-109  

The Origins and the First Years of the European Union Battlegroups
by Tommi Koivula
110-126  

The EU Battlegroup – its Background and Concept
by Mika Kerttunen
127-150  

Finland: National Defence and International Crisis Management
by Mika Kerttunen
151-167  

Strategival
av Bengt Lönnbom och Jan Wickbom
168-169  

Några reflektioner från Folk & Försvars rikskonferens 2010
av Ulf Henricsson
170-172  

Mer försvar för pengarna – marina jämförelser
av Helge Löfstedt
173-181  

Den heta sommaren 2009 i Afghanistan
av Ahti Kurvinen
182-187  

Military Reform and Peace Operations
by Niklas Granholm
188-196  

Litteratur
Berg- och dalbana
av Gullow Gjeseth
197-200  

Kontrafaktiska funderingar
av Jan Wickbom
201-202  

I Helge Jungs anda
av Tommy Jeppsson
203-205  

Litteraturöversikt
206-209