KKrVAHT nr 6 2009
Redaktören
3  

Kallade ledamoten professor Alexander (Ted) Woodcocks, PhD, arbete
"Assessing Iraq's Future"
4  

Minnesteckningar över bortgångna ledamöter
av Erik Rossander
5-19  

Högtidstalet vid KKrVA:s möte den 9 november 2009
av Bo Huldt
20-24  

Kungl Krigsvetenskapsakademiens årsberättelse 2009
av Björn Anderson
25-36  

Sveriges försvarsmakt – Troops in Contact
av Sverker Göransson
37-43  

Behövs det försvarsforskning och vad ska den i så fall inriktas mot?
Årlig redovisning i KKrVA i avd IV den 1 december 2009
av Jan Foghelin
45-51  

Hur kan säkerhet byggas i Östersjöområdet?
Referat från höstsymposiet den 18 november 2009
av Helge Löfstedt
52-58  

Soviet Foreign Minister Andrei Gromyko and Sweden
by Sven Hirdman
59-63  

Den (inter)nationella försvarsdimensionen
av Ulf Henriksson
64-72  

Tyskt operativt tänkande – del 2
av Claes Bergström
73-104  

Afghanistan: Obama, EU och vi
av Olof Santesson
105-109  

Den oförklarade förklaringsmodellen
av Carl Björeman
109-112  

Hur vi skapar myter kring människor
av Olof Santesson
113-116  

USA i ett örnperspektiv
av Olof Santesson
117-122  

De stod på fel sida i kriget
av Olof Santesson
123-126  

Thoughts about future wars
by Tommy Jeppsson
127-130  

Historien bakom misslyckade strategier för upprorsbekämpning
av Jan Ångström
131-133  

Årsregister 134-140