KKrVAHT nr 4 2009
Redaktören
3  

Vilken officersutbildning ska en framtidsinriktad försvarsmakt ha?
Referat från miniseminariet den 1 september 2009
av Ove Pappila
5-9  

Effektiv försvarsforskning
Inträdesanförande i KKrVA avd IV den 25 november 2008
av Martin Rantzer
10-20  

Systemhotande brottslighet – ett hot mot samhället?
Inträdesanförande i KKrVA avd V den 21 april 2009
av Therese Mattsson
21-32  

En framtid som avdelingsbefal i Hæren?
av Svein-Tore Kristiansen
33-50  

Svensk försvarspolitik 1965-1995
av Bengt Gustafsson
51-64  

Försvarspolitisk doktrin och reservförband
av Helge Löfstedt
65-70  

Det svenska insatsförsvaret
av Magnus Haglund
71-76  

Hoppvingar och änglavingar
av David Bergman
77-78  

En analys av slaget om Hue med hjälp av “de grundläggande förmågorna”
av Anders Cedergren
79-94  

Fäderneslandets försvar
av Jan Wickbom
95-97  

Kanske en ubåtskritik
av Olof Santesson
98-104  

Märkesåret från finsk sida
av Olof Santesson
105-109  

Fighting wars in our time
av Tommy Jeppsson
110-112  

Operation Garbo i nyutgåva
av Tommy Jeppsson
113-116  

Internationell krigare och mångsysslare
av Tommy Jeppsson
117-118  

En studie av det ofullkomliga
av Tommy Jeppsson
119-122  

Krigare i ett fredssamhälle
av Tommy Jeppsson
123-126  

Kriget som innebar finalen på Sveriges stormaktsroll
av Tommy Jeppsson
127-129  

Finlands sak var vår sak
av Tommy Jeppsson
130-132