KKrVAHT nr 2 2009
Redaktören
3  

Det europeiska småstatsprojektet – underlag till ett markstridskoncept ”tillsammans med andra”
Årlig redovisning i KKrVA avd I den 28 februari 2009
av Ulf Henricsson m fl
5-29  

Professionelt forsvar baseret på værnepligt – udviklingen i Danmark
av Christian Hvidt
30-37  

Kostnadseffektiviteten och finskt försvar
av Gustaf Hägglund
38-42  

Marinen i internationella operationer, erfarenheter och framtidsperspektiv
Inträdesanförande i KKrVA den 3 mars 2009 av Odd Werin
43-51  

Försvarsplanering och försvarskoncept – Skapandet av krigföringsförmåga
Inträdesanförande i KKrVA avd I den 18 november 2008 av Johan Wiktorin
53-63  

Nationell säkerhet – här och nu
av Kim Åkerman
64-72  

Rommel and the German 7th Panzer division in France 1940
by Ove Pappila
73-101  

Perspectives on War Studies and Irregular Warfare
by Michael Gustafson
102-118  

Försvar kastat rakt upp i luften
av Olof Santesson
119-124  

Beyond Postmodernism
by Jan Foghelin
125-129  

Försvarslogistik – vanmakt eller vanans makt?
av Håkan Rugeland och Örjan Nilson
130-144  

Command and control
av Ove Pappila
145-148  

Strategi för risksamhället
av Tommy Jeppsson
149-152  

Strategi för nybörjare och pålästa
av Tommy Jeppsson
153-155  

Minnesrika hågkomster
av Tommy Jeppsson
156-158