KKrVAHT nr 1 2009
Redaktören
3  

Styresmannens anförande på högtidsdagen den 12 november 2008
av Bo Huldt
5-8  

Att materielförsörja småstaten
Årlig redovisning i KKrva Avd IV den 2 december 2008
av Urban Jonsson m fl
9-39  

Vad blir det av försvaret?
Referat och kommentarer från Vintersymposium 2009-02-18
av Stefan Ring
41-50  

Behovet av vetenskaplig skärpa inom krigsvetenskapen
av Niklas Zetterling
51-81  

Modern Irregular Warfare & Counterinsurgency
by Michael Gustafson
82-101  

Ominriktningen av det norska försvaret – förebild eller varning
av Carl Björeman
102-107  

NATO:s försvar av nordligaste Sverige
av Björn Zickerman
108-111  

Luckan i norr
av Håkan Forsén
112-121  

Vårt försvar av nordligaste Sverige – på den tiden då vi hade ett försvar
av Jan Wickbom
122-125  

Det kalla kriget – i svensk sammanfattning
av Olof Santesson
126-133  

Vietnam som militärhistoria
av Olof Santesson
134-141  

Om mänsklig inre styrka
av Tommy Jeppsson
142-144