KKrVAHT nr 6 2008
Redaktören
3  

Minnesord över bortgångna ledamöter
av Erik Rossander
5-13  

Styresmannens anförande på högtidsdagen den 12 november 2008
av Bo Huldt (Publiceras i KKrVAHT 1. häftet 2009)
­  

­
Kungl Krigsvetenskapsakademiens årsberättelse 2008
av Kim Åkerman
15-24  

Det framtida försvaret
av Sten Tolgfors
25-32  

Samhällssäkerhet i en ny tid
Årlig redovisning i KKrVA avd V den 16 september 2008
av Bo Richard Lundgren m fl
33-48  

Efter alliansfriheten
Årlig redovisning i KKrVA avd VI den 22 oktober 2008
av Kjell Engelbrekt
49-66  

Mot en ny säkerhetsgemenskap?
Referat från Akademiens höstsymposium den 22 oktober 2008
av Kim Åkerman
67-70  

Vad kan EU göra för Europas och världens säkerhet?
Inträdesanförande i KKrVA avd VI den 22 oktober 2008
av Cecilia Malmström
71-77  

Polaris Submarines and the Unilateral US Security Guarantee – A Case
of Cold War Fiction
by Simon Moores
78-92  

Säkerställd vedergällning
av Nils Bruzelius
93-96  

Insatser utan seger i sikte
av Olof Santesson
97-103  

15 råd inför utformningen av Sveriges framtida försvar
av Jan Foghelin
104-110  

Försvarets läge – en fråga om skuld
av Olof Santesson
111-114  

Spionen som kom ut i kylan
av Olof Santesson
115-117  

Årsregister
119