KKrVAHT nr 4 2008
Redaktören
3  

Från stormakt på egna vingar till småstat i samarbete med andra
Årlig redovisning i KKrVA avd III den 20 maj 2008 av Swen Persson
5-15  

Nato:s försvar av nordligaste Sverige – informellt samarbete
med Nato-grannen Norge
Inträdesanförande i KKrVA avd V den 25 mars 2008 av Mikael Holmström
16-41  

Hur man åstadkommer en snabbare Ooda-loop: överste Boyds syn på ledning
av Berndt Brehmer
42-68  

The nature of war today
by Ove Pappila
69-73  

Kostnadsproduktivitet i förbandsverksamheten
av Helge Löfstedt
74-82  

Idéen om slagkraft fordelt på mindre fartøyer
av Inge Tjøstheim
83-103  

Försvar i de nordiska länderna
av Tommy Jeppsson
104-108  

Det planerade undret i Ural
av Olof Santesson
109-112  

Norsk arméhistoria under femton år
av Tommy Jeppsson
113-114  

Gissningar om Kina, Strategisk årsbok 2007
av Olof Santesson
115-120  

Ett halvsekelperspektiv på krig
av Tommy Jeppsson
121-124