KKrVAHT nr 2 2008
Redaktören
3  

Det europeiska småstatsprojektet – säkerhet och försvar i en ny tid
ur ett markstridsperspektiv
Årlig redovisning i KKrVA avd I den 4 mars 2008
av Bengt Gustafsson m fl
5-12  

Hot förr och nu
Årlig redovisning i KKrVA avd V den 9 oktober 2007
av Bo Rybeck och Åke Sellström
13-22  

Exportkontroll – förändrade förutsätt­ningar för vad som är under kontroll?
Inträdesanförande i KKrVA avd IV den 20 september 2007 av Jan-Erik Lövgren
23-51  

Fredsstödjande operationer – exemplet Kongo
Inträdesanförande i KKrVA avd I den 20 november 2007
av Jan-Gunnar Isberg
52-74  

Interoperabilitet – anpassning av ”mjuka frågor” och ”hårdvara”
Inträdesanförande i KKrVA avd I den 12 februari 2008
av Berndt Grundevik
75-84  

Det modne demokrati og krigen. Fra 1. Verdenskrig til Afghanistan
Inträdesanförande i KKrVA avd V den 19 mars 2008
av Michael H Clemmesen
85-96  

Underlag för försvarsbeslut i Sverige och Norge – några jämförelser
av Helge Löfstedt
97-104  

Underrättelsetjänsten och Wallenbergärendet
av John Magnus Lindberg
105-109  

Ett bättre försvar
av Jan Wickbom
110-111  

Tony Blair – sin egen fiende
av Olof Santesson
112-116  

En stackars försvarsminister
av Olof Santesson
117-119