KKrVAHT nr 1 2008
Redaktören
3-4  

Småstatsprojektet – stora staters syn
av Claes Sundin
5-10  

Ett litet lands försvarsindustri i en globaliserad värld
Årlig redovisning i KKrVA avd IV den 4 december 2007
av Staffan Näsström och Urban Jonsson
11-22  

Klimatförändringarnas etablering som säkerhetspolitiskt hot
Inträdesanförande i KKrVA avd V den 30 januari 2008
av Annika Nordgren Christensen
23-36  

Komplement till avd II:s årsredovisning 2007
av Kenneth Lindmark
37-42  

Vad är ledningsvetenskap?
av Berndt Brehmer
43-72  

Anskaffning och underhåll av materiel till vårt försvar
av Gunnar Lindqvist
73-96  

Status of the Six party Talks 2007 and Beyond
by Jangnyeol Moon
97-104  

För dyrt och allt närmare vägvalet
av Olof Santesson
105-113  

”Försvara Sverige bättre!” – ett realistiskt förslag
av Jan Wickbom
114-116  

Allt det där under ytan
av Olof Santesson
117-123  

Dokumentärt om Finlands ödesstrid
av Olof Santesson
124-129  

Nya perspektiv på Clausewitz och hans militära tänkande
av Jerker Widén
130-133