KKrVAHT nr 4 2007
Supermakten och dess allianser
Inträdesanförande i KKrVA avd VI den 25 april 2006 av fil dr Mike Winnerstig
3-20  

Personliga erfarenheter av ledarskap i krissituationer
Inträdesanförande i KKrVA avd V den 28 november 2006
av generaldirektör Christina Salomonson
21-28  

Coercive Diplomacy: Frequently Used, seldom Successful
by Associate Professor, PhD Peter Viggo Jakobsen
29-40  

Perspektivstudier (strategisk planering) inom Försvarsmakten
– Några ord på vägen
av överingenjör Jan Foghelin
41-48  

Både - och var en vettig ambition
av general Bengt Gustafsson
50-55  

Försvara Sverige bättre
av generalmajor Bengt Lönnbom
56-61  

”Alla ägg i en korg”
av lektor Kjell Engelbrekt
62-69  

Kjellkritisk granskning
Genmäle av fil lic Nils Bruzelius
70  

En djärv tes utan empiriskt stöd
av forskare Simon Moores och Jerker Widén
71-85  

Källkritiskt bottenläge
Genmäle av fil lic Nils Bruzelius
86-94  

Personalförsörjningen i Det Nya Samhällsförsvaret – DNS
av överste Claes Sundin
95-101  

Snabbinsats – och sedan
av redaktör Olof Santesson
102-104  

Ständigt på lösan sand
av redaktör Olof Santesson
105-108  

Indien vid 60
av ambassadör Torsten Örn
109-112  

Framsteg främjar fred
av professor Gunnar Åselius
113-118