KKrVAHT nr 5 2006
Ett Sverige inbäddat i EU
KKrVA:s Höstsymposium ”Svensk vilja och förmåga i den nya Världen” den 18 oktober 2006. Referat av redaktör Olof Santesson
3-17  

Globaliseringen och svensk maritim förmåga
Årlig redovisning 2006 i avd II den 5 september 2006
av konteramiral Bertil Björkman m fl
18-55  

För multinationella integrerade förmågor
Inträdesanförande i avd II den 5 september 2006
av fil dr Hans-Christian Hagman
57-75  

Vapeninspektioner i Fredens Tjänst
Inträdesanförande i avd V den 20 april 2005
av avdelningsdirektör Åke Sellström
76-88  

Kosovo-krigen, og den strategiske tenkning som lå til grunn for NATO:s anvendelse av luftmakt våren 1999
av kaptein Dag Henriksen
90-103  

Det var fler som borde ha tackats
av redaktör Olof Santesson
104-106  

Försvarsmakten i dag – myten om det försvarslösa försvaret
Genmäle av Gunnar Magnusson till Mikael Holmström och Bo Hugemark
107-108  

Fortfarande nonsens om allvarliga frågor
av redaktör Mikael Holmström
109  

Mörka bilder av Sverige under kriget
av redaktör Olof Santesson
110-118