KKrVAHT nr 4 2006
Förmåga till ledning och ledarskap vid civil krishantering
Årlig redovisning 2006 i avd V den 18 maj 2006
av medicinalrådet Per Kulling m fl
3-25  

Uppgifter för svenska luftstridskrafter
Årlig redovisning 2006 avd III den 30 maj 2006
av överste 1. gr Swen Persson, m fl
27- 47  

Lars och Astrid Albergers stiftelse för stödjande av Sveriges försvar
av överste Claes Sundin
48  

Akademikern Gustaf Wilhelm af Tibell – grundare av Kungl Krigsvetenskapsakademien
Inträdesanförande i avd V den 21 mars 2006
av professor emeritus Inge Jonsson
49-64  

Säkerhetspolitik och civil-militär interaktion i ljuset av vår förvaltningsmodell
av major och fil mag Johan Hansson
65-67  

Vår säkerhetspolitik under Kalla kriget – och nu
av kommendörkapten mst Magnus Haglund
68-84  

Libanonkrigets skuggor
av redaktör Olof Santesson
85-91  

Innovationer och innovatörers betydelse för framtiden
av fil dr Henrik Friman
92-98  

Civil och militär ledning för nationellt och internationellt samarbete
av överste Claes Sundin
99-105  

Rent nonsens om allvarliga frågor
av redaktör Mikael Holmström
107-110  

När börjar nedräkningen?
av överste Bo Hugemark
111-113  

Ett globalt EU – utmaningar och möjligheter
av redaktör Olof Santesson
114-121  

Saddam Husseins villfarelser
av redaktör Olof Santesson
122-125  

Under den fridfulla ytan fanns främmande ubåtar
av kommendör 1.gr Cay Holmberg
126-130  

Prinsen som blev officer
av Thomas Roth, 1:e intendent vid Armémuseum
131-132  

Är oljan världspolitikens drivkraft?
Robert Larsson, säkerhetsanalytiker vid FOI
133-140