KKrVAHT nr 1 2006
Militärstrategi – reflexioner över manövertänkandets principer
Inträdesanförande i KKrVA avd I den 8 juni 2004 av överstelöjtnant Patrik Ahlgren
3-12  

Försvarsforskning – behövs den?
Inträdesanförande i KKrVA avd IV den 8 november 2005 av teknologie dr Gunnar Hult
13-25  

Totalförsvaret – viktig del av 1900-talets kulturarv
av docent Nils Gyldén
26-32  

En kontrafaktisk fundering
av generalmajor Claës Skoglund
33-37  

Försvar i förvar – det kalla kriget i museal form
av överste Bertil Wennerholm
38-43  

Terrorism. Actors – Goals – Targets – Means
by Engineering Director Jan Foghelin
44-52  

Rörligheten avgörande för framgång under de militära operationerna i Kongo 2003-2005
av brigadgeneral Jan-G Isberg
53-70  

Strategi för svenskt försvar
av generalmajor Bengt Lönnbom
71-96  

Frågan om var förbanden finns
av redaktör Olof Santesson
97-106  

FB 92. Beslut med oförutsedda konsekvenser?
av generallöjtnant Carl Björeman och generalmajor Helge Gard
107-108  

Genmäle på debattinlägg om FB 92
av generalmajor Kurt Blixt
109  

Den svenska förvaltningsmyndigheten
av general Bengt Gustafsson
110-112  

A few notes on War Studies
by Magnus Christiansson, Head of Political Science Section, Military Academy
113-121  

Ett nätverksbaserat försvar
av generalmajor Bengt Lönnbom
122-126  

Breven från 1905
av redaktör Olof Santesson
127-129  

Är mellanstatliga krig omoderna?
av förste forskare Niklas Granholm
130-141  

Kalendariet
142