KKrVAHT nr 3 2004
Människan i centrum
Seminarium i KKrVA ”Kompetensförsörjning i Det Nya Försvaret” den 10 maj 2004
Referat av redaktör Olof Santesson (Pdf-fil 83 kb)
Tillika årlig redovisning 2004 i avd IV
3-13  

Några glimtar och reflektioner från ett seminarium om industrifrågor
Årlig redovisning 2004 i avd II den 13 april 2004
av kommentör 1.gr Emil Svensson
14-18  

-
Drivkrafter för att vidmakthålla och utveckla av ett komplext materielsystem
Inträdesanförande i avd IV den 6 november 2003
av överste John Stjernfalk
19-28  

-
Strategival i svensk historia
Inträdesanförande i avd VI den 20 april 2004
av professor Gunnar Artéus
29-40  

-
Framtida marin organisation
av överste 1.gr Svante Kristenson och kommendör 1.gr Nils-Ove Jansson (Pdf-fil 742 kb)
41-49  

”Vi går med Järven”
av redaktör Olof Santesson
51-55  

-
Krigsvetenskapsakademiens reproduktion
av överstelöjtnant Arvid Cronenberg
56-61  

-
Värnplikten är död – leve samhällsförsvaret!
av överste Claes Sundin
62-65  

-
Om Bush ändå hade läst SunTsu
av redaktör Olof Santesson
66-78  

-
Krut med kvalitet
av överstelöjtnant Bo Demin
79-80  

-