KKrVAHT nr 2 2004
Marin logistik i en omstrukturerad försvarsmakt
Inträdesanförande i avd IV den 6 november 2003
av kommendör Magnus Bergman
3-12  

Har hotbilden förändrats? En tillbakablick på katastrofer under 40 år
Inträdesanförande i avd V den 27 januari 2004
av medicinalrådet Per Kulling (Pdf-fil 160 kb)
13-35  

Transformering av USA:s armé
Inträdesanförande i avd I den 5 februari 2004
av brigadgeneral Sverker Göranson
36-57  

-
Asymmetri,doktriner och "smarte våpen" - en vurdering
av professor Nils Marius Rekkedal
58-74  

-
Nätverksbaserad försvarslogik
av tekn dr Roland Heickerö och fil dr Henrik Friman
76-84  

-
Some Toughts on Conscription versus Professional Forces
by Major General Karlis Neretnieks
85-95  

Ett land utan högre förband
av redaktör Olof Santesson (Pdf-fil 27 kb)
96-100  

Krig och sport och åskådare
av professor emeritus Nils Andrén
101-106  

-
Världen efter 1989
av ambassadör Torsten Örn
107-108  

-
Konturer av ett nordiskt nätverk
av redaktör Olof Santesson
109-113  

-