FoKK-projektet inbjuder till seminarium måndagen den 11 november kl 0900-1700 i Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Sverigesalen.

Forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget (FoKK) genomför ett vittnesseminarium om JAS-projektets tillkomst under medverkan av ett antal personer som innehade ledande befattningar i den politiska ledningen, på myndighetssidan och inom industrin på den tiden det begav sig, nämligen åren 1979–1982.

Seminariet delas upp i ett antal teman, se bilaga 1. Moderator för seminariet är projektets delprojektledare för luftstridskrafterna, Bertil Wennerholm. Projektet planerar att ge ut en dokumentation av seminariet i bokform våren 2014.

Lunch kan intas i restaurangen på Försvarshögskolan samt i närliggande restauranger. Seminariet är öppet och någon anmälan krävs inte.

Välkommen!

Kent Zetterberg
Forskningsledare