I samverkan med Försvarshögskolan inbjuder Kungliga Krigsvetenskapsakademien till Vintersymposium i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37 torsdagen den 13 februari 2014, klockan 09.00 – 12.30

”Militärt tänkande”

Krigsvetenskapsakademien planerar ett långsiktigt/flerårigt forskningsprojekt med arbetsnamnet ”Krigsvetenskap i 21:a århundradet (KV 21)”, vilket ska finansieras genom generöst bidrag från stiftelse. Projektet ska ses som en fortsättning av projektet/boken ”För Sveriges säkerhet” och akademiens strävan att rikta blickarna mot framtiden.

Vintersymposiet, som kan betraktas som en uppstart av KV 21, ska utgöra en nationell del i militärt tänkande för att närmare kunna definiera inriktningen av KV 21 och för att ge akademiens ledamöter en möjlighet att ta del av och diskutera aktuell krigsvetenskap ur ett svenskt perspektiv.

Senare i vår genomför akademien en internationell konferens i Stockholm på samma tema; ”Military Thinking in the 21th Century”, nämligen den15 – 16 maj. I likhet med den internationella konferensen kommer Vintersymposiet att koncentreras till ämnesområdet under ”grand strategy”, men över operationer.

Anmälan till Vintersymposiet görs via hemsidans anmälningsformulär »

Program »

Välkomna

Frank Rosenius
Styresman