Projektet SES

Vintersymposiet 2020

Rapport från KKrVA Vintersymposium i tre delar samt slutord av styresmannen (vi ber om ursäkt för dålig ljudkvalitet i den sistnämnda ljudfilen.)

Del 1: Europeiskt Försvarssamarbete

Del 2-1: Syddimensionen

Del 2-2: Syddim. – de europeiska svaren

Slutord från styresmannen »

Läs mer på lelundin.org som kommer att spela stor roll för akademiens fortsatta arbete med östdimensionen m m.