Inträdesanförande av ledamoten John Rydqvist, ”Strategiskt starka och samtidigt sköra: krigföring och krigsförberedelser i Asiens och Mellanösterns regionala stormakter” samt ett miniseminarium av delprojektet 4 i KV21, ”Totalförsvaret – hur skall det utvecklas?”.

Inträdesanförande av ledamoten John Rydqvist

Totalförsvaret – hur skall det utvecklas?

 

Filmerna är producerade av AKA-Film on Vimeo.