Försvarsministern var idag och föreläste för studenter på Försvarshögskolan. Det är bra att statsrådet möter intresserade och förklarar fundamenta och regeringens politik – all heder.

Från seminariet rapporterade Victor Strömgren löpande och ett av tweeten, där försvarsminister Enström citerades, var:

Detta är ju en intressant formulering och berör något jag belyste i min kommentar till Försvarsmaktens perspektivstudier.

I Försvarsmaktens rapport (s. 20) skriver myndigheten:

”Begränsningarna till trots bedöms militärreformen kunna genomföras.”

Så har det ju inte riktigt låtit det senaste året från den politiska nivån. Så sent som i somras var det osäkert enligt Försvarsberedningens ordförande Cecilia Widegren när hon intervjuades i Almedalen (min 2:30 – 4:30).

Och ännu längre tillbaka, innan Ryssland och Vitryssland genomförde övningen Zapad 13 med 40 000 + trupp och Ryssland hotade Litauen med ekonomiska sanktioner, så lät det så här för ett år sedan:

Det är säkert därför som president Putin firade sin födelsedag häromdagen i förväg med sina kinesiska (o)vänner, drygt en vecka innan en statsfinansiell konkurs hotar USA på grund av dess politiska kris.

Jag tolkar statsrådet Enström, eftersom hon uttalade något liknande i en intervju häromdagen, som att vi nu bedömer att Ryssland kommer att nå målen med sin militärreform – i likhet med Försvarsmaktens underlag. Jag har förtroende för att försvarsministern har en hygglig uppfattning om kapaciteten i närområdet. Det skulle vara intressant att höra vilka slutsatser regeringen drar av detta.

Och när vi ändå håller på, så skulle jag gärna vilja veta om regeringen har fått någon signal om vad de baltiska staterna anser om den ryska kraftsamlingen i öster.

………….

Aftonbladet