Projektledningen för Försvarsforum utgörs av

  • Stefan Ring Allmänna försvarsföreningen,
  • Per Klingvall Försvarsutbildarna,
  • Björn Anderson Kungl Krigsvetenskapsakademien

Ledamöter ur Kungl Krigsvetenskapsakademien står för inledningar under seminarierna. För de praktiska arrangemangen svarar läns- och regionavdelningar inom Allmänna Försvarsföreningen och Försvarsutbildarna.

Omfattning →
Program →
Almedalen →