En planering pågår, i samverkan med politiska ungdomsförbund, att genomföra sex seminarier under våren/hösten 2015. Nedanstående seminarier är bestämda till tidpunkt och tema. För närmare information går det att ta kontakt på orten med berört ungdomsförbund/försvarsutbildarna/allmänna försvarsföreningen.

– 9 april i Linköping tillsammans med SSU, tema ”Internationella insatser”
(ur akademien deltar ledamoten Mats Ström)
– 14 april i Umeå tillsammans med Ung Vänster, tema NATO
(ur akademien deltar ledamöterna Ulf Henricsson och Michael Sahlin)
– 15 april i Karlstad tillsammans med LUF, tema NATO
(ur akademien deltar ledamöterna Mats Bergquist och Michael Moore)

Referat och videoupptagningar från genomförda seminarier

2013-2014

 Referat från höstens seminarier
 Filmer från höstens seminarier
 Ängelholm 3 februari 2014
 Visby 13 februari 2014
 Skövde 5 mars 2014
 Örebro 27 mars 2014
 Kungälv 4 juni 2014
 Borås 30 oktober 2014
 Stockholm 10 november 2014

2015

 Linköping 10 april 2015
 Karlstad 15 april 2015

Projektledning →
Omfattning →
Almedalen →

En planering pågår, i samverkan med politiska ungdomsförbund, för sex seminarier under våren 2015.

Alla inlägg om Försvarsforum