Försvarsforum är ett politiskt och ideologiskt obundet samarbetsprojekt mellan Allmänna Försvarsföreningen (AFF), Försvarsutbildarna och Kungliga Krigsvetenskapsakademin (KKrVA). Sedan sommaren 2013 har Försvarsforum genomfört över 30 seminarier runt om i landet där svensk säkerhets- och försvarspolitik diskuteras, bland annat med deltagande av riksdagspolitiker. I en strävan att nå ut till yngre personer har Försvarsforum under hösten 2014 haft vissa sonderande samtal med några ungdomspolitiker. Resultaten av samtalen har blivit att Försvarsforum beslutat att tillsammans med några politiska ungdomsförbund genomföra sex regionala seminarier under våren 2015 avslutat med en debatt i Försvarspolitiska Arena under Almedalsveckan.

För närvarande är planeringen att genomföra seminarier i
– Karlstad tillsammans med LUF
– Halmstad tillsammans med CUF,
– Malmö tillsammans med MUF
– Linköping tillsammans med SSU
– Uppsala tillsammans med KDU
– Umeå tillsammans med Ung vänster

På resp. plats kommer ungdomar från alla ungdomspartier, ungdomar i frivilliga försvarsorganisationer mfl att bjudas in.

Projektledning →
Program →
Almedalen →