Inriktningen är att genomföra ett seminarium i Almedalen 2015.

Omfattning →
Projektledning →
Program →