av Göran Pettersson

22 maj genomförde KKrVA avdelning III inom ramen för projektet SES ett luftkrigssymposium.

Syftet med symposiet var att förse avdelningen med ingångsvärden inför arbetet med projektet SES/Luft. Förutom avdelningens ledamöter deltog ett femtiotal personer med luftkrigskoppling tjänstgörande i Stockholm. Talare och ämnen på symposiet som modererades av ledamoten Stefan Ring var:

The threat environment (air) in N Europe 2030, COL Tommy Petersson, Head of plans Swedish AF.
The air power perspective on the report from the defence commission, Tommy Åkesson, secretary general defence commission.
Swedish Air power 2030, COL Tommy Petersson.
A Danish perspective, BGEN (ret) Hartov, Danish AF.
An industrial perspective, Hans Einerth, Director Product Management/Test Pilot SAAB.
Gp Capt H F Smith, MA RAF.
COL Mike Hagan, Chief, Future Operations Division USAFE.
COL John Olsen, Norweigan AF, presently serving as def attaché in London, fellow of our academy and author of several books on Airpower.

Referenten är överstelöjtnant, ledamot av KKrVA och ordförande I Avdelning III

Mer av samma skribent