Ledamoten Stefan Andersson håller sitt inträdesanförande vid avdelning I möte på Försvarshögskolan den 3 april under rubriken ”EU Battle Group förmåga och framtida utveckling”. Alla ledamöter inom akademien är välkomna.

Läs hela programmet samt kallelser för avdelning I-III →
Anmäl deltagande →